Κύθνου, δήμος


Κύθνου, δήμος
Νέος δήμος (1.608 κάτ.) του νομού Κυκλάδων, που συστάθηκε με το σχέδιο Καποδίστριας και αποτελείται από τις πρώην κοινότητες Κύθνου και Δρυόπιδος, οι οποίες καταργήθηκαν. Έδρα του δήμου ορίστηκε η Κύθνος.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Liste der Gemeinden Griechenlands (1997–2010) — Die folgende Tabelle umfasst alle griechischen Gemeinden, die im Zuge des Kapodistrias Programms von 1997 aus knapp 6.000 kleineren kommunalen Einheiten geschaffen wurden und im Zuge des Kallikratis Gesetzes von 2010 zum 1. Januar 2011… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden Griechenlands — Griechenland gliedert sich seit dem 1. Januar 2011 in 13 Regionen und 325 Gemeinden. Durch das Kallikratis Gesetz wurden 240 Gemeinden durch Zusammenschluss zuvor bestehender kleinerer Gemeinden neu gebildet. Außer Kreta und Euböa sind die… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste des communes de Grèce — Avertissement : les traductions du nom des différentes nouvelles entités administratives sont à prendre avec précaution, les dénominations n étant selon toute vraisemblance pas officiellement fixées en français. Voir l avertissement en tête… …   Wikipédia en Français

  • Liste der Gemeinden der Kykladen (1997–2010) — Dieser Artikel ist eine Übersicht über die Gemeinden der Präfektur Kykladen zwischen der griechischen Gemeindereform 1997 und der griechischen Verwaltungsreform 2010. Nummer Name griechischer Name LAU Sit …   Deutsch Wikipedia

  • Kithnos — Gemeinde Kythnos Δήμος Κύθνου (Κύθνος) DEC …   Deutsch Wikipedia

  • Kythnos — Gemeinde Kythnos Δήμος Κύθνου (Κύθνος) …   Deutsch Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.